dr. Salvija Kavalnė

CV

CURRICULUM VITAE

Vardas, Pavardė: doc. dr. Salvija Kavalnė

Pilietybė: Lietuvos

El. paštas: kavalne@gmail.com

Profesinė patirtis

Nuo 2011 iki dabar               Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Verslo teisės katedros docentė

2008-2013  Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininko patarėja;

2004 –2008 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo Teismų praktikos departamento Tarptautinių teismų praktikos skyriaus konsultantė, teisėjo padėjėja;

2009-2011  Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Administracinės teisės ir proceso katedros lektorė;

2005 – 2009 Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Civilinės ir komercinės teisės katedros, Verslo teisės katedros asistentė.

Išsilavinimas

2009 Daktaro mokslo laipsnis (socialinių mokslų sritis, teisės mokslo kryptis, Mykolo Romerio universitetas);

2004 Lyginamosios teisės magistro laipsnis (Magister iuris comparativis, Vokietija, Bona, Friedrich-Wilhelmo universiteto Teisės fakultetas, įvertinimas Magna cum laude);

2003 Teisės magistro kvalifikacinis laipsnis (Mykolo Romerio universitetas); Civilinės ir komercinės teisės specializacija;

2001 Teisės bakalauro kvalifikacinis laipsnis (Mykolo Romerio universitetas);

1985-1997 Šilutės 4-oji vidurinė mokykla. Brandos atestatas su pagyrimu.

Studijos, stažuotės užsienyje

2007 Stažuotė Lozanos Lyginamosios teisės institute (ISDC) Šveicarijoje;

2002 – 2004 Lyginamosios teisės magistrantūros studijos Friedrich-Wilhelmo universiteto Teisės fakultete Bonoje, Vokietijoje. Vokietijos akademinių mainų tarnybos (DAAD) stipendija;

2001 Vasaros kursai vokiečių kalba Estijos, Latvijos ir Lietuvos studentams „Baltijos šalių integracija į Europos Sąjungą“ Rygoje, Latvijoje. Vokietijos akademinių mainų tarnybos (DAAD) stipendija;

2000– 2001 Studijos Christian-Albrechto Universitete Kylyje, Vokietijoje, pagal ERASMUS/SOCRATES programą.

Praktika

2003 Praktika banke „Stadtsparkasse Köln“, užsienio operacijų skyriuje Kiolne, Vokietijoje;

2002 Praktika Simmern miesto apylinkės teisme (Amtsgericht Simmern) ir „Hansen, Hutwelker & Collegen“ advokatų kontoroje Simmern mieste, Vokietijoje, pagal ROTARY INTERNATIONAL „Europos studentų programą“;

2000.03.01 – 2000.06.15 Studentų-konsultantų grupės vadovė Teisinės pagalbos centre, Vilniuje.

Moksliniai darbai, straipsniai, pranešimai konferencijose

Kavalnė S., Norkus R. Bankroto teisės vadovėlis „Bankroto teisė. Antroji knyga“. Vilnius. Justitia, 2011;

Kavalnė S., Mikuckienė V., Norkus V.,Velička R. Bankroto teisės vadovėlis „Bankroto teisė. Pirmoji knyga“. Vilnius. Justitia, 2009;

Kavalnė S., Valančius V. Monografija „Europos Sąjungos teisės įgyvendinimas Lietuvos administracinėje teisėje“. Vilnius. Registrų centras, 2009;

Kavalnė S., Driukas A., Norkus R., Kazlauskas Č., Višinskis V. ir kt. Optimalaus individualia veikla užsiimančių fizinių asmenų, ūkininkų, kitų fizinių asmenų nemokumo problemų sprendimo modelio nustatymas : mokslo studija. Vilnius : Nacionalinė verslo administratorių asociacija, 2008.

Kavalnė S., Norkus R. Kai kurios finansinio užstato realizavimo skolininko bankroto procese problemos // Jurisprudencija. 2009, Nr.1 (115);

Kavalnė S. Finansinio užtikrinimo susitarimų įstatymo taikymo srities nustatymo problemos // Jurisprudencija. 2008, Nr. 10 (112);

Kavalnė S., Norkus R. „Bylų dėl daikto valdymo pažeidimo nagrinėjimo ypatumai“ // Jurisprudencija, Mokslo darbai, 2006, t . 5 (83);

2005 m. pranešimas mokslinėje praktinėje konferencijoje „Verslo teisės aplinkos pokyčiai Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare“: S.Kavalnė. Finansinio užstato teisinio reglamentavimo pokyčiai įstojus į Europos Sąjungą.

2004 m. dalyvavimas tarptautinėje konferencijoje „Asmens teisių pažeidimai visuomenės informavimo priemonėmis“ Greifswalde, Vokietijoje, pagal Europos Sąjungos jaunųjų mokslininkų rėmimo programą;

2002 m. pranešimas tarptautinėje teisės studentų konferencijoje „Tarptautinis faktoringas: samprata, rūšys ir kai kurios teisinio reglamentavimo problemos“ Lietuvos teisės universitete. Išspausdintas leidinyje „Teisinės minties šventė – 2002. Konferencijų medžiaga“ (LTU leidykla).

Kita

Kalbos: Lietuvių gimtoji;

Vokiečių labai gerai (raštu ir žodžiu);

Anglų labai gerai (raštu ir žodžiu);

Rusų labai gerai (žodžiu).

Kompiuterinės žinios: MS Word, MS Exel, Power Point.

Pages

Kategorijos

Search


RSS Srautai

Meta informacija

 

VladWordPress -- XHTML 1.0